Vytlačiť

Komplexné služby spojené s vedením účtovnej agendy pri minimalizácii zadĺženia a nárokov kladených na našich zákazníkov. Mimo bežnej agendy je našou snahou priebežne informovať zákazníkov o legislatívnych zmenách, ktoré sa vzťahujú k ich obchodným aktivitám. V prípade potreby zastupujeme zákazníka v konaniach pred správcom dane a inými štátnymi inštitúciami.

 

Podvojné účtovníctvo

 

Jednoduché účtovníctvo