Obchodné poradenstvo a služby súvisiace s zahájením, stabilizáciou a rozvojom podnikania.

 

Typickým predmetom poskytovaných poradenských služieb je:

  • založenie obchodnej spoločnosti,
  • zmena údajov spoločnosti zapísanej v obchodnom registri,
  • vypracovanie interných smerníc (inventarizácia, rezervy, odpisový plán, archivačný poriadok, ...),
  • rekonštrukcia účtovníctva,
  • kontrola účtovnej závierky z pohľadu verného a pravdivého obrazu o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva,
  • finančné analýzy, atď.